neděle 21. září 2014

Mediaserver - žrout baterky


Někdy se může stát, že se proces mediaserver zblázní a začne požírat extrémní část vaší baterky. Telefonu pak nedá klid ani při vypnutí displeje, protože ho nepustí do režimu spánku.

Mediaserver je proces, který se stará o indexaci audio/video souborů a zprostředkovává je dalším aplikacím. Problém nastává většinou u nějakého vadného videa, kterým se mediaserver nemůže prokousat, a než aby ho obešel, se snaží neustále ve smyčce načítat. Někdy může stačit restart zařízení, ale většinou je nutné onen neznámý soubor vymazat nebo alespoň vyřadit z indexace.

Pokud víte, že se mediaserver zbláznil po posledním nahrávání konkrétních souborů , je dobré je obměnit nebo vymazat. Pokud si chci soubory nechat, lze je vyjmout ze skenování vytvořením souboru .nomedia v konkrétím adresáři. Všechny podsložky tuto vlastnost zdědí. Možnost vytvářet soubory má hodně file managerů přímo v androidu. Můžete si také stáhnout mnou vytvořený soubor .nomedia.
Tento soubor pak můžete nakopírovat do vaší složky ve které se pravděpodobně poškozený soubor skrývá. Po nakopírování je třeba telefon restartovat, aby mohl mediaserver začít s novým indexováním

Žádné komentáře:

Okomentovat